Algemene informatie

Op welke manier u het museum ook wil beleven, er is altijd een plaats voor u als Vriend.

Onbeperkte toegang en kortingen zijn slechts een begin.

De Vrienden steunen de musea in het realiseren van hun opdrachten.


De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

meer dan 20 000 kunstwerken,  6 musea:

 • muséefin-de-sièclemuseum
 • muséemagrittemuseum
 • muséeoldmastersmuseum
 • muséemodernmuseum
 • muséewiertzmuseum
 • muséemeuniermuseum

10 curators,  100 zaalwachters en technici, 60 gidsen en animators

3 000 Vrienden van de Musea

ongeveer 95 vrijwilligers die meer dan ongeveer 20 000 uren gepresteerd hebben.

www.fine-arts-museum.be

De Vrienden helpen het museum bij de aankoop van nieuwe kunstwerken en financieren diverse museumpublicaties


BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Vrienden van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van algemene verordening EU2016 / 679 (GDPR), die van toepassing is sinds 25 mei 2018.

Concreet betekent dit :

 • Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om:
 1. U te herinneren aan de hernieuwing van uw lidmaatschap op de vervaldag
 2. U tweemaal per jaar het carnet en de nieuwsbrieven (max 8 per jaar) te versturen
 3. U de uitnodigingen voor de openingen van de tijdelijke tentoonstellingen van de KMSKB te versturen (alleen voor effectieve en beschermende leden)
 4. U de nieuwsbrief van de KMSKB te versturen.

 

 • Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig
 • De gegevens worden niet doorgegeven aan derden behalve aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
 • De gebruiker heeft altijd toegang tot deze gegevens en kan vragen deze te corrigeren of te verwijderen via friends@fine-arts-museum.be of per brief aan de Vrienden van de KMSKB, Museumstraat 9 te 1000 Brussel.


Redenen genoeg om Vriend te worden voor een reeks van voordelen!