Giften

Neem deel aan onze actie geleide bezoeken voor onze scholen!

  • 15 €: 1 leerling
  • 45 €: 3 leerlingen
  • 150 €: 1 klas

 

Help ons om het doel te bereiken: 3000 leerlingen naar het museum!


De Vrienden van de KMSKB aanvaarden alle giften in dank, hoe klein ook.

Er wordt een fiscaal attest verleend binnen de wettelijke limieten van minimum 40 € en maximum 331.200 €.

Elke gift gelijk aan of groter dan 150 € geeft recht op het statuut van beschermend lid van de vereniging.

Het lidgeld wordt niet beschouwd als gift.

Rekening nummer:

BE81 6790 7542 9624 / PCHQBEBB  – Fonds van de Vrienden van de Musea