Giften

De Vrienden van de KMSKB aanvaarden alle giften in dank, hoe klein ook.

Er wordt een fiscaal attest verleend binnen de wettelijke limieten van minimum 40 € en maximum 331.200 €.

Elke gift gelijk aan of groter dan 150 € geeft recht op het statuut van beschermend lid van de vereniging.

Het lidgeld wordt niet beschouwd als gift.

Rekening nummer:

BE81 6790 7542 9624 / PCHQBEBB  – Fonds van de Vrienden van de Musea