Antwoordformulier

Kies uw categorie en vul onderstaand formulier in.

Jaarlijks lidgeld Indien bestendige betalingsopdracht
€ 50 € 45
€ 75 € 70
€ 100 € 90
€ 150 € 140
€ 100 + € 150 € 90 + € 150
€ 150 + € 150 € 140 + € 150
* Ieder Effectief lid dat naast zijn lidgeld, een gift doet van minstens 150€ op de rekening Fonds van de Vrienden van de Musea, BE81 6790 7542 9624/PCHQBEBB wordt Beschermend lid.
€ 85 € 80
€ 200 € 190
€ 20 € 18
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY

Ik schrijf het bedrag van het lidgeld over op rekening BE32 3631 2340 9302/BBRUBEBB van de vzw Vrienden van de Musea.

Ik schrijf het bedrag van de gift (waarvoor een fiscaal attest wordt afgeleverd) over op rekening van het Fonds van de Vrienden BE81 6790 7542 9624/PCHQBEBB.

Elke gift van minstens 150 € (bovenop het lidgeld van effectief lid) geeft recht op de status van beschermend lid.